Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Gaziantep Sürekli Eğitim Merkezi Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
GAZİANTEP SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

GAZİANTEP SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi

Sertifika Programları

Sertifika Programları

Programın Amacı
Programın Amacı

Arabuluculuk eğitimi, hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan, arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel bilgileri, iletişim becerileri, müzakere ve uyuşmazlık çözüm yöntemleri, psikoloji ile diğer teorik ve pratik bilgileri içeren ve arabuluculuğun yerine getirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazanılmasını amaçlayan eğitimdir.

Açıklamalar

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi

Programın Tanıtımı

Arabuluculuk, Hukuk sistemi gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan bir "Alternatif Uyuşmazlık Çözüm" (ADR) yöntemidir. Sistematik teknikler uygulayarak, görüşme ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemidir. 

Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabilecekleri en etkin yöntemdir. Arabuluculuk tarafların kendi çözümlerine bulmalarına yardımcı olan kolaylaştırıcı arabuluculuk (facilitative mediation) şeklinde olabileceği gibi, bazı durumlarda arabulucunun uygun bir çözüme dair önerilerde bulunabileceği değerlendirici arabuluculuk (evaluative mediation) şeklinde de gerçekleşebilir

Programın Süresi

62 Saat (50 Saat Teori - 12 Saat Uygulama)

Ders Programı

Eğitim konu başlıkları yönetmelikte belirtilmiş olmak ile birlikte, Eğitim Programımız 26.01.2013 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanunu yönetmeliği” gereğince hazırlanmıştır. 

İstanbul Grubu Başlangıç Tarihi:

Haftasonu Grubu: 14 Kasım 2015

Haftaiçi Grubu: 16 Kasım 2015

Kayıtlarımız devam etmektedir. Kontenjan sayısı 15 olduğu takdirde sınıf açılacaktır.

İstanbul Barosu ile yaptığımız anlaşmaya istinaden İstanbul Barosu'na kayıtlı Avukatlar için eğitim ücreti 1080TL'dir.

Ankara Grubu Başlangıç Tarihi:

Ankara Barosu ile yaptığımız anlaşma istinaden Ankara Barosu'na kayıtlı Avukatlara %50 indirim yapılmaktadır. 

İzmir Grubu Başlangıç Tarihi:

İzmir Grubu için ön kayıtlar başlamıştır. Başlangıç tarihi daha sonra belirtilecektir. 

*Gerekli olduğu hallerde Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, ders programında ve eğitmenlerde değişiklik yapabilir.

Adalet Bakanlığı'ndan, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi İçin Almış olduğumuz 26.06.2013 Tarihli Yetki Belgemiz.

 

Yetki Belgesi